صفحه اصلی > رییس همایش
.: رییس همایش

دکتر کامران باقری لنکرانی (رئیس همايش بين المللي سلامت زنان)

فوق تخصص گوارش و کبد

استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز، رئیس مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت