• ...

همه جنبه های سلامت زنان پذیرفته می شود

با تمرکز ویژه بر روی سلامت باروری:
بلوغ
یائسگی
سقط
بیماریهای منتقله از راه جنسی
اخلاق و سلامت باروری
دبیرخانه کنفرانس
شيراز، ميدان امام حسين (فلکه ستاد)، دانشكده پزشكي، ساختمان شماره2، طبقه8،
مركز تحقيقات سياستگذاري سلامتزمان برگزاری سمینار: 26 و 27 مهر 1396
مهلت ارسال خلاصه مقالات: 31/4/1396
(July 22,2017)

نتایج داوری مقالا7ت: 6/7/1396 September 28,2017يكشنبه 10 ارديبهشت ماه 1396

تا همایش ...

171
برگزار کنندگان
حامیان
کنگره های مرتبط